Organizacija izvršilnega organa klubaNatisni ta prispevek

slikaVsak klub ima svoj upravni odbor ali predsedstvo oziroma izvršni odbor, odvisno od tega kako je le to opredeljeno v samem temeljnem aktu (statutu ali pravilih kluba). V temeljnem aktu kluba so opredeljene tudi pristojnosti tega organa, ki so načeloma operativne narave. Dejstvo je, da je izvršilni organ kluba najpomembnejši organ, ki vodi klub med njegovim delovanjem.

Organizacija izvršilnega organa kluba je odvisna od števila članov le tega. Zaradi lažjega poslovanja oziroma delovanja kluba je potrebno v izvršilni organ povabiti, privabiti oziroma izvoliti ljudi, ki imajo željo po napredovanju kluba, nenazadnje pa tudi nek vpliv na potek na delovanja posameznega področja kluba. Ti ljudje so ponavadi gospodarstveniki, ki lahko s svojim znanjem, poznanstvi ter kontakti, pripomorejo k boljši učinkovitosti svojega dela v klubu.

Dostikrat se zgodi, da so v izvršilni organ izvoljeni ali postavljeni ljudje zgolj zaradi prijateljstva oziroma poznanstva s predsednikom oziroma zakonitim zastopnikom kluba, ki ima v klubu predvsem svoje osebne cilje, bodisi na področju igranja njegovega nadobudneža v klubu, bodisi z gospodarskega vidika. Zato je toliko bolj pomembno, da je izvršilni organ raznolik in da so vanj izvoljeni ljudje ki želijo v klubu delati. Problem se pojavi ko ti ljudje ponavadi nimajo potrebnega znanja in poznanstev da bi lahko učinkovito delovali.

Klubom zato predlagamo da ustanovijo več odborov, ki naj bodo sestavljeni iz članov izvršilnega organa (ki bodo vodili določeno področje delovanja kluba) in zanesenjakov ki bodo operativno izvedli zadane cilje.

organizacija upravnega odbora kluba

Priponke:

Napiši komentar

Ta stran uporablja Gravatar: Če želiš lastno sliko, se z istim elektronskim naslovom prijavi na http://www.gravatar.com in bo slika prikazana tukaj.