Pravilo 1 – nogometno igriščeNatisni ta prispevek

nogometno_igrisceVsako nogometno igrišče je nekaj posebnega. Je igrišče na katerem gostujemo in naše domače, na katerega smo navajeni, na njem igramo lažje, poznamo vsako njegovo grbino… Pa vendarle imajo vsa nogometna igrišča nekaj skupnega oziroma neka skupna določila oziroma kriterije ki jih morajo izpolnjevati.

Igralni prostor, mere igrišča in terminologija
Igralni prostor je pravokotna ploskev – igrišče, katero je omejeno z vzdolžnima in prečnima črtama, katerih širina znaša 10-12 cm in so sestavni del igrišča. Središčna črta razmejuje pravokotno ploskev igrišča na dva enaka dela in pripada obema polovicama igrišča. Velikost igrišča je po dolžini od 90 do 120 m in po širini od 45 do 90 m. Tu vidimo, da je pri velikosti igrišča precej svobode. Bistvo je, da mora biti igrišče daljše kot širše, medtem, ko so igralni prostori točno določenih mer. International board (mednarodni organ  – v nadaljevanju IB) je le na igriščih za mednarodne tekme nekoliko omejil velikost igrišč in sicer tako, da sme biti velikost igrišča največ 110 m x 75 m in najmanj 100 m x  64 m.

Označevanje, črte, zastavice – barve dimenzije
Igrišče označujemo s črtami. Za označevanje igrišč (črt) se lahko koristijo materiali ki niso škodljiv, so jasno vidni in ki ne povzročajo vdolbin in izboklin na naravni površini igrišča. Njihova širina je lahko od 10 cm do 12 cm. Vse črte pripadajo prostoru ki ga omejujejo. Kotne zastavice so obvezne, saj pomagajo pri odločitvi, ali je žoga prešla prečno ali vzdolžno črto. Tekma se ne more odigrati brez kotnih zastavic. Zastavice morajo biti rumene ali oranžne barve, velikosti 30 x 40 cm. Pritrjene morajo biti na količke, katerih višina znaša 1,5 m. Količki morajo biti zgoraj zaobljeni.

Kakšna so vrata, mere, oblike in barve
Vrata morajo biti postavljena na sredini obeh prečnih črt. Vrata sestavljajo dve navpični vratnici, ki so povezani z vodoravno prečko. Vratnici sta med seboj oddaljeni 7,32 m (notranja mera), spodnji rob prečke pa mora biti 2,44 m nad zemljo. Vratnice in prečke morajo biti okrogle ali elipsaste oblike (debelina vratnic in prečk morajo biti enake debeline, ne sme pa biti tanjša od 10 cm in ne debelejša od 12 cm) ter belo pobarvane. V primeru snega pa morajo biti delno obarvane s temno barvo.

Namembnost različnih igralnih prostorov
Vratarjev prostor (mere 5,50 m od notranje strani vratnice po prečni črti proti kotni zastavici in 5,50 m od zunanje strani prečne črte v igrišče) je namenjen za zaščito vratarjev pred nepoštenimi fizičnimi kontakti z napadalci, hkrati pa je to prostor iz katerega se izvajajo udarci od vrat. Vsi prosti udarci dosojeni za branečo stran v tem prostoru, se lahko izvajajo iz bilo katere točke tega prosotora ne glede na mesto prekrška v tem prostoru. Sodniški met ter indirektni udarci dosojeni za napadajočo stran pa se izvajajo z daljše črte vratarjevega prostora  in sicer s točke, ki je pravokotno najbližja mestu prekrška  oziroma žoge ob prekinitvi igre. Kazenski prostor (mere 16.5 m od notranje strani vratnice po prečni črti proti kotni zastavici in 16,5 m z zunanje strani prečne črte v igrišče) je pomemben zaradi sledečih razlogov:

  • v njem lahko vratar igra z roko,
  • zaradi prekrškov storjenih s strani obrambnih igralcev, za katere se dosodijo direktni prosti udarci, pa bo dosojen kazenski udarec,
  • pri izvedbi prostih udarcev dosojenih v korist obrambne strani kakor tudi udarca od vrat morajo vsi nasprotni igralci zapustiti kazenski prostor,
  • žoga je v igri šele takrat, ko zapusti kazenski prostor.

V kazenskem prostoru je zarisana točka s premerom 22 cm in sicer pravokotno na prečno črto  v sredini vrat, na oddaljenosti 11 m od vrat, ki označuje mesto iz katerega se izvaja kazenski udarec.
K kazenskemu prostoru je zarisan krožni lok, ki je oddaljen 9,15 m od točke za izvedbo kazenskega udarca.
Središčni krog je namenjen za pravilno izvedbo začetnega udarca (polmer središčnega kroga je 9,15 m, saj se morajo nasprotni igralci nahajati na svoji polovici igrišča in izven tega kroga, dokler ni s strani izvajalca žoga v igri.
Središčna črta pripada obema polovicama igrišča, saj je pomembna pri pravilni izvedbi začetnih udarcev. Pomembno vlogo pa ima tudi za presojo prepovedanega položaja (ofsajd, prehitek) – igralec, ki vsaj z eno nogo stoji na njej ni v nedovoljenem položaju, saj stoji tudi na svoji polovici igrišča.
Kotni prostor je zarisan ob stičiščih vzdolžne in prečne črte s četrt krogom polmera 1 m.Rabi se izključno za izvedbo udarca iz kota. Žoga mora biti v tem prostoru nameščena tako, da z nobenim delom ne sega preko črt ki označujejo kotni prostor.

nogometno_igrisce

Ograjeni del igrišča, pristojnost in nadzor
Po odločbi Nogometne zveze Slovenije (v nadaljevanju NZS) morajo biti igrišča v I., II. in III. Slovenski nogometni ligi ograjena z ograjo (mrežo) višine 1,5 m. V ograjenem delu igrišča se med tekmo lahko nahaja poleg sodnikov in igralcev še 12 oseb in sicer na klopeh za rezerven igralce (pred klopjo mora biti zarisan tehnični prostor). Te osebe so: 7 rezervnih igralcev, trener, tehnični vodja, predstavnik kluba, zdravnik in maser. Druge osebe, ki so še lahko v ograjenem delu igrišča so: pobiralci žog, fotoreporterji (le za fotografsko črto za vrati), bolničarji z nosili, policija, gasilci, reševalci, varnostne službe, delegat, kontrolor sojenja, oseba ki nakazuje menjave igralcev s številkami (v kolikor ni četrtega sodnika) in tehnično osebje TV. Pravico prisotnosti v ograjenem delu igrišča preverja sodnik s svojim pomočnikom oziroma četrtim sodnikom v kolikor je prisoten. Nepooblaščene osebe morajo zapustiti ograjeni del igrišča.

Tehnični prostor
Tehnični prostor mora biti zarisan pred obema klopema za rezervne igralce. Zarisan je 1 m levo in desno od klopi za rezervne igralce in tehnično osebje, pravokotno ob vzdolžni črti. Pri tem mora biti črta pred klopjo , ki povezuje levo in desno pravokotnico proti vzdolžni črti, oddaljena 1 m od vzdolžne črte. S tega prostora lahko daje uradna oseba moštva (uradne osebe moštva so lahko različne – tiste ki so na klopi) taktična navodila igralcem med tekmo. Po danih navodilih se mora oseba vrniti na svoje mesto. Vse uradne osebe se morajo zadrževati znotraj meja tehničnega prostora kjer je ta zagotovljen in se morajo vesti na odgovoren način.

Oglaševanje znotraj tehničnega prostora
Znotraj tehničnega prostora ter znotraj 1 m od vzdolžne črte ni dovoljeno kakršnokoli oglaševanje. Nadalje ni dovoljeno oglaševanje v prostoru med prečno črto v vratih in mrežo vrat. Pravila ne dovoljujejo oglaševanja na tleh znotraj tehničnega prostora, ne prepovedujejo pa oglaševanja na npr. pleksi nadstrešku klopi za rezervne igralce v tehničnem prostoru.

Igralna površina – primernost, postopke
Pravila določajo, da se tekma lahko igra na takšnem igrišču, ki je registrirano za igranje tekem, ter da ni nevarno za igralce ali normalno igro. Dolžnost sodnika je, da pravočasno pregleda igrišče in igralne naprave tako, da se še morebitne pomanjkljivosti lahko odpravijo pred tekmo. O primernosti igrišča odloča izključno sodnik. Če oceni, da igrišče ni primerno za igro, bo o svoji odločitvi obvestil predstavnika moštev. O razlogih za tako odločitev mora pisno obvestiti pristojno nogometno zvezo v predpisanem roku. Razlogi za takšno sodnikovo odločitev so:

  • igrišče je prekrito z vodo, snegom ali blatom v tolikšni meri, da se žoga ne more normalno premikati – plava, se ne odbija;
  • igrišče ni ustrezno pripravljeno (slabo označeno, previsoka trava, nepravilna vrata – prenizka, previsoka…);
  • igrišče je tako poledenelo, da je nevarno za igralce.

Kdaj postane igrišče med igro neprimerno
Ko med igro sodnik ugotovi, da je postalo igrišče neprimerno za igro, bodisi da je zaradi premočnega deževja voda prekrila igralno ploskev ali pa nastane igrišče tako blatno, da se žoga ne more normalno premikati ali plava na vodi – se ne odbija, ali se izbrišejo označbe igrišča, itd., in v kolikor ni izgledov, da bi se razmere izboljšale oziroma odpravile, potem sodnik prekine igro.

Postopek pritožbe zaradi nepravilnih mer igrišča
Pritožbe zaradi nepravilnih mer igrišča, vrat, žoge in drugih tekmovalnih naprav bo obravnavana le, če bo moštvo v pisni obliki oddalo ugovor sodniku pred začetkom tekme. V kolikor moštvo to stori, je sodnik dolžan preveriti točnost navedbe v pritožbi. Če sodnik ugotovi, da navedbe držijo, zahteva od organizatorja tekme odpravo pomanjkljivosti v določenem času. Če so nepravilnosti odpravljene se tekma lahko prične, v nasprotnem primeru pa ne.

Varnost
Na vsaki tekmi mora biti poskrbljeno (pred, med in po tekmi) za varnost igralcev, sodnikov, uradnih oseb, gledalcev in drugih, predvsem tam, kjer se pričakuje veliko število gledalcev. Potrebno je organizirati preprečitev vdora gledalcev v igrišče, kakor tudi incidente izven igrišča, zato morajo odgovorne osebe pregledati tudi področje, ki omejuje igrišče, vključno z izhodi, ograjami, itd.

Napiši komentar

Ta stran uporablja Gravatar: Če želiš lastno sliko, se z istim elektronskim naslovom prijavi na http://www.gravatar.com in bo slika prikazana tukaj.