Temeljni akt kluba (statut)Natisni ta prispevek

slikaVsak klub oziroma društvo se mora registrirati v skladu z Zakonom o društvih (ZDru-1, Uradni list RS, št. 61/2006). Ob sami registraciji društva je potrebno poleg ostale dokumentacije predložiti tudi temeljni akt društva, v katerem so zapisana temeljna pravila delovanja samega društva…

Tako mora skladno z Zakonom o društvih  temeljni akt društva določati:

 • ime in sedež društva (izbrani kraj poslovanja društva),
 • namen in cilje delovanja društva,
 • dejavnost oziroma naloge društva,
 • pogoje in način včlanjevanja ter prenehanja članstva,
 • pravice in obveznosti članov,
 • način upravljanja društva,
 • zastopanje društva,
 • financiranje društva in način izvajanja nadzora nad razpolaganjem s premoženjem društva ter nad finančnim in materialnim poslovanjem društva,
 • način zagotavljanja javnosti dela društva,
 • način sprejemanja sprememb in dopolnitev temeljnega akta,
 • način prenehanja društva in razpolaganje s premoženjem v takem primeru.

S temeljnim aktom pa lahko društvo uredi tudi druga vprašanja, pomembna za upravljanje in delovanje društva.

Prilagamo vam primer temeljnega akta ki je usklajen s področno zakonodajo. Temeljni akt je pripravljen oziroma prirejen za vsak posamezen klub. Na prazno črto vpišejo zgolj ime posameznega kluba. Seveda pa se lahko pravilnik povzame oziroma priredi potrebam posameznega kluba.

temeljni akt kluba

Priponke:

Napiši komentar

Ta stran uporablja Gravatar: Če želiš lastno sliko, se z istim elektronskim naslovom prijavi na http://www.gravatar.com in bo slika prikazana tukaj.