Pravilnik o varovanju osebnih podatkovNatisni ta prispevek

slikaS pristopno izjavo si klub pridobi osebne podatke o svojem članu. V dobi razvoja informatike pa so osebni podatki posameznika dostikrat želena informacija. Da se osebni podatki nebi zlorabljali, kar je prepovedano že po samem Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 94/2007 – UPB1), je potrebno s klubskim pravilnikom poskrbeti za ustrezno zaščito.

S pravilnikom se podrobno ureja kdo in kakšne informacije oziroma osebne podatke lahko zbira, kako se naj skrbi za ustrezno zavarovanje teh podatkov (fizično, tehnično in z ustrezno računalniško opremo), kako se ti podatki prejemajo in komu se lahko posredujejo, storitve na področju osebnih podatkov ki jih opravljajo zunanje fizične ali pravne osebe za klub, brisanje podatkov, ukrepe ob sumu zlorabe teh podatkov, odgovornosti za postopke v zvezi z varovanjem osebnih podatkov…

Pravilnik je pripravljen oziroma prirejen za vsak posamezen klub. Na prazno črto vpišejo zgolj ime posameznega kluba. Seveda pa se lahko pravilnik povzame oziroma priredi potrebam posameznega kluba.

pravilnik o varovanju osebnih podatkov

S pristopno izjavo si klub pridobi osebne podatke o svojem članu. V dobi razvoja informatike pa so osebni podatki posameznika dostikrat želena informacija. Da se osebni podatki nebi zlorabljali, kar je prepovedano že po samem Zakonu o varstvu osebnih podatkov, je potrebno s klubskim pravilnikom poskrbeti za ustrezno zaščito.

S pravilkom se podrobno ureja kdo in kakšne informacije oziroma osebne podatke lahko zbira, kako se naj skrbi za ustrezno zavarovanje teh podatkov (fizično, tehnično in z ustrezno računalniško opremo), kako se ti podatki prejemajo in komu se lahko posredujejo, storitve na področju osebnih podatkov ki jih opravljajo zunanje fizične ali pravne osebe za klub, brisanje podatkov, ukrepe ob sumu zlorabe teh podatkov, odgovornosti za postopke v zvezi z varovanjem osebnih podatkov…

Pravilnik je pripravljen oziroma prirejen za vsak posamezen klub. Na prazno črto vpišejo zgolj ime posameznega kluba. Seveda pa se lahko pravilnik povzame oziroma priredi potrebam posameznega kluba.

Priponke:

Napiši komentar

Ta stran uporablja Gravatar: Če želiš lastno sliko, se z istim elektronskim naslovom prijavi na http://www.gravatar.com in bo slika prikazana tukaj.