Pravilo 3 – igralciNatisni ta prispevek

slikaVsaka tekma ima dva moštva ki sta sestavljena iz enajstih igralcev. Ti igralci se morajo podrejati pravilom nogometne igre. Med ostalimi pravili se morajo podrediti tudi pravilu ki je prirejeno posebej zanje.

Menjava igralnih mest
Menjava igralnih mest med igro je dovoljena, razen v primeru zamenjave mesta z vratarjem. To se mora storiti ob prekinitvi igre. Pri tem morata igralec in vratar zamenjati majice in o tem predhodno obvestiti sodnika. Če sta igralca to storila med igro in o tem nista obvestila sodnika, ki pa je to opazil kasneje, igre zaradi tega ne sme prekiniti. Oba igralca mora ob prvi prekinitvi opomniti (rumeni karton).

Kapetan moštva – mora ga imeti vsaka ekipa
Označuje ga trak na roki. Nima nobenih posebnih pravic, sicer sodeluje pri žrebu na igrišču. Na začetku in koncu tekme je dolžan pozdraviti sodnike in kapetana nasprotne ekipe ter odgovarja za obnašanje svojega moštva. Če kapetan ne izpolnjuje svojih obveznosti ga sodnik mora prijaviti ustreznemu organu tekmovanja.

Število igralcev
Tekmo igrata moštvi, ki imata na igrišču največ po 11 igralcev, od katerih mora biti en vratar. Najmanjše dovoljeno število igralcev na igrišču je 7. Moštvo lahko prijavi največ 18 igralcev, od tega je 7 rezervnih, ki se nahajajo na klopi za rezervne igralce. Ekipa lahko prične tekmo z najmanj sedmimi igralci. Če čez nekaj časa, ko je tekma že pričela teči, prihajajo manjkajoči igralci, lahko vstopijo v igro pod pogojem, da se bili pred tekmo vpisaniv v zapisnik o tekmi. V igro lahko vstopijo le ob prekinitvi igre, po pregledu opreme in po dovoljenju sodnika. Če bi igralce vstopil na igrišče med igro, bo sodnik (ob upoštevanju prednosti – če je prepričan da gre za igralca ki je zapisan v zapisnik) igro prekinil, igralca opomnil, mu pregledal opremo in igro nadaljeval z indirektnim udarcem za nasprotno moštvo  z mesta žoge ob prekinitvi. Prav tako bo kaznovan igralec, če je bila predhodno puščena prednost – bo ob prvi prekinitvi opominjan, hkrati pa bo pregledana pravilnost opreme. Če pade število igralcev pod 7 in ni možno, da se število manjkajočih igralcev enega moštva povrne na 7, bo sodnik postopal sledeče:

  • če je zaradi izključitve tekmo prekine;
  • če je zaradi poškodbe – počaka približno 5 minut, če poškodovani igralce ne more nadaljevati z igro tekmo prekine;
  • če igralce namerno zapusti igrišče (npr. nasprotnik ima obetaven napad) sodnik pusti morebitno obetavno akcijo  nasprotnika do konca (žoga zapusti igrišče), nakar preveri ali se želi igralce vrniti na igrišče; če se vrne, sodnik igralca opomni in ustrezno nadaljuje igro; če sodnik po končani akciji (žogo dobijo soigralci kršitelja) zaradi vstopa tega igralca prekine igro, ga opomni in nadaljuje igro z indirektnim prostim udarcem z mesta kjer se je žoga nahajala ob prekinitvi; če se igralce ne vrne, se igra prekine.

Večje število igralcev od dovoljenega
Če sodnik ugotovi, da ima eno moštvo večje število igralcev od 12, potem igro prekine, opomni in odstrani odvečnega igralca z igrišča ter nadaljuje igro s sodniškim metom z mesta kjer je bila igra prekinjena. V kolikor sodnik opazi večje število igralcev od dovoljenega po doseženem zadetku, a pred izvedbo začetnega udarca, bo postopek enak v primeru, da ima preveč igralcev na igrišču moštvo, ki je doseglo zadetek, sodniški met pa se bo izvajal s črte vratarjevega prostora. V primeru da ima višek igralca moštvo ki je zadetek prejelo, bo sodnik zadetek priznal v kolikor ni prepričan, da je odvečni igralec dejansko vplival na igro (npr. predhodno igral z žogo – v tem primeru je postopek enak zgornjemu). V vsakem primeru pa mora odvečni igralec biti opomnjen in odstranjen z igrišča.

Zamenjava igralca
Od največ sedmih rezervnih igralcev enega moštva lahko na prvenstvenih in pokalnih članskih tekmah v igro vstopijo kot zamenjave le trije. Na tekmah mlajših kategorij se lahko zamenja največ pet igralcev.Na prijateljskih tekmah je dovoljeno več zamenjav pod pogojem, da se ekipi o številu zamenjav sporazumeta pred tekmo, ter da o tem obvestita sodnika. V kolikor ekipi sodnika o številu zamenjav pred tekmo ne obvestita oziroma se ne sporazumeta, bo največ dovoljenih zamenjav tri oziroma pet. Zamenjave se vršijo izključno takrat, ki je igra prekinjena.

Poškodba igralca pred tekmo
Če se igralec, ki je pripravljen za začetek tekme, poškoduje, bo namesto njega igro pričel eden od rezervnih igralcev ki so vpisani v zapisnik. Takšna menjava se ne šteje kot ena izmed treh ali petih dovoljenih menjav.

Prepoved nastopa pred tekmo
Če sodnik pred tekmo, enemu od igralcev prepove nastop, ga zamenja eden od rezervnih igralcev ki so vpisani v zapisnik. Takšna menjava se šteje kot ena izmed treh ali petih dovoljenih menjav.

Pravilen postopek zamenjave igralca
Igralec se lahko zamenja izključno ob prekinitvi igre. O zamenjavi mora biti glavni sodnik obveščen. Igralec ki igrišče zapušča, mora le tega zapustiti ob središčni črti pri klopeh za rezervne igralce razen če je poškodovan. Po pregledu opreme sodnik dovoli vstopiti novemu – rezervnemu igralcu na igrišče ob srednji črti pri klopi za rezervne igralce. Na tekmah NZS mora četrti sodnik nakazovati menjave s številčnimi tablami. Prikaže številko igralca ki izstopa iz in številko igralca ki vstopa v igrišče. Zamenjava je opravljena ko novi – rezervni igralce vstopi v igrišče.

Ponoven pojav zamenjanega igralca na igrišču
Če se na igrišču ponovno pojavi igralec, ki že bil zamenjan, potem sodnik igro prekine, ga opomni, odstrani zamenjanega igralca iz ograjenega dela igrišča in nadaljuje igro s sodniškim metom z mesta kjer je bila žoga ob prekinitvi igre.

Nepravilna zamenjava
Igralec ki je vstopil v igro z nepravilno zamenjavo ima pravico igranja. Kaznuje se (ob upoštevanju izrazite priložnosti) z disciplinsko in tehnično kaznijo (ni višek igralca kot npr. rezervni igralec).Če je izmenjava izvršena nepravilno (drugače od zgoraj navedenega) in med igro ter sodnik to takoj opazi, prekine igro (ob upoštevanju izrazite priložnosti), opomni oba igralca,  (ali samo novega – rezervnega igralcu ki je vstopil v igro, če je zamenjani zaradi poškodbe igrišče zapustil), preveri opremo novega igralca,  igro pa nadaljuje z indirektnim prostim udarcem z mesta kjer je bila žoga ob prekinitvi igre. Če zamenjavo opazi kasneje se igra nadaljuje, ob prvi prekinitvi pa bo disciplinsko enako ukrepal,  preveril opremo novega igralca igro pa nadaljeval z indirektnim prostim udarcem z mesta kjer je bila žoga ob prekinitvi igre. Če igralcu ni moč izreči opomina, sodnik o njem kasneje obvesti predstavnika moštva in ga vpiše v zapisnik o tekmi. Če bi šlo pri igralcu, ki je igrišče zapustil za drugi opomin, sodnik zamenjave igralca ne bo dovolil. Zaradi vstopa novega – rezervnega igralca na igrišče namesto kaznovanega (ob upoštevanju izrazite priložnosti) igro prekine in jo nadaljuje s sodniškim metom z mesta kjer je bila žoga ob prekinitvi igre (zaradi viška igralcev na igrišču).

Rezervni igralci
Rezervni igralci so pod takšno kontrolo sodnika, kot igralci ki bodo oziroma so tekmo pričeli. Pod kontrolo so od trenutka vstopa na igrišče. Od tega trenutka dalje jih sodnika lahko kaznuje z opominom ali prepovedjo nastopa na tekmi, če je dejanje bilo storjeno pred pričetkom tekme. Po pravilno izvedenem začetnem udarcu lahko rezervnega igralca tudi izključi. Proti rezervnim igralcem lahko sodnik postopa samo disciplinsko. Če le ta vstopi na igrišče in vpliva na igro ali nasprotnika, bo sodnik igro prekinil (ob upoštevanju izrazite priložnosti in se rezervni igralec ne dotakne žoge), opomnil ali izključil rezervnega igralca, ga napotil izven igrišča (ali ograjenega dela igrišča), igro pa nadaljeval s sodniškim metom z mesta kjer je bila žoga ob prekinitvi igre (rezervni igralec se smatra kot tretja oseba9. Sodnik bo rezervnega igralca izključil če bo le ta na igrišču storil še kak dodatni prekršek ki se kaznuje z opominom ali izključitvijo.Če rezervni igralec slučajno stopi v igrišče med igro (da pobere kak predmet ali podobno) in sodnik smatra, da vstop tega igralca ni nešporten  saj rezervni igralec igrišče tudi hitro zapusti, ga sodnik ne bo disciplinsko kaznoval.

Na igrišču samo eno moštvo
V kolikor se na igrišču pojavi samo eno od moštev ob določenem času in s potrebnim številom igralcev za pričetek tekme, bo sodnik počakal  petnajst minut, izjemo tudi dlje, če bo obveščen o upravičeni zamudi drugega moštva. Počaka pa lahko le toliko časa, da se tekme ali sledeča tekma normalno odigra.

slikaPostopek ob poškodbi igralca – zapustitev in vrnitev v igrišče
Če se igralec poškoduje tako da mora zapustiti igrišče, ga je potrebno – če je za to sposoben – spodbuditi da sam zapusti igrišče, še posebej če je blizu zunanjim črtam igrišča. Sodnik mora pristopiti poškodovanemu igralcu in ga vprašati če lahko sam zapusti igrišče. Če igralec tega ne more, pokliče sodnik v igrišče nosila, maserja in zdravnika, na kar se takega igralca z nosili iznese iz igrišča. Igralec ki je zaradi poškodbe zapustil igrišče se lahko vrne v igrišče s katerekoli točke prečna ali vzdolžne črte če je žoga izven igre. Če je žoga v igri se lahko igralec vrne na igrišče samo preko vzdolžne črte. V vsakem primeru pa mora poškodovani igralec počakati na znak sodnika. V primeru krvavitve poškodovanega igralca, je dovoljen vstop samo ob prekinitvi igre in po predhodnem pregledi igralca s strani sodnika z namenom ugotovitve, ali bila krvavitev ustrezno zaustavljena.

Napiši komentar

Ta stran uporablja Gravatar: Če želiš lastno sliko, se z istim elektronskim naslovom prijavi na http://www.gravatar.com in bo slika prikazana tukaj.