Pristopna izjavaNatisni ta prispevek

slikaS pristopno izjavo izrazi bodoči član željo po svojem delovanju v klubu. Kdo, kdaj in kako lahko poda pristopno izjavo k klubu je opredeljeno v samem temeljnem aktu kluba. Določbe glede včlanjevanja mladoletnih oseb v klub pa podrobneje določa že sam Zakon o društvih. S kvalitetno pristopno izjavo pa lahko klubi zavarujejo svoje interese in si za svoje potrebe pridobijo podatke o novem članu…

Pristopna izjava je torej osnova za članovo udejstvovanje v klubu. S pristopno izjavo oziroma sprejemom v klub pridobi novi član določene pravice in dolžnosti ki so opredeljene v temeljnem aktu.

Pristopna izjava je pripravljena oziroma prirejena za vsak posamezen klub. Na prazno črto vpišejo zgolj manjkajoči podatki. Seveda pa se lahko pravilnik povzame oziroma priredi potrebam posameznega kluba.

pristopna izjava

S pristopno izjavo izrazi bodoči član željo po svojem delovanju v klubu. Kdo, kdaj in kako lahko poda pristopno izjavo k klubu je opredeljeno v samem temeljnem aktu kluba. Določbe glede včlanjevanja mladoletnih oseb v klub pa podrobneje določa že sam Zakon o društvih. S kvalitetno pristopno izjavo pa lahko klubi zavarujejo svoje interese in si za svoje potrebe pridobijo podatke o novem članu…

Pristopna izjava je torej osnova za članovo udejstvovanje v klubu. S pristopno izjavo oziroma sprejemom v klub pridobi novi član določene pravice in dolžnosti ki so opredeljene v temeljnem aktu.

Pristopna izjava je pripravljena oziroma prirejena za vsak posamezen klub. Na prazno črto vpišejo zgolj manjkajoči podatki. Seveda pa se lahko pravilnik povzame oziroma priredi potrebam posameznega kluba.

Priponke:

Napiši komentar

Ta stran uporablja Gravatar: Če želiš lastno sliko, se z istim elektronskim naslovom prijavi na http://www.gravatar.com in bo slika prikazana tukaj.