Pravilo 6 – pomočnik sodnikaNatisni ta prispevek

slikaZa tekmo se odredita dva pomočnika sodnika, ki imata pri sojenju manjši vendar nikakor manj pomembni vlogi kot glavni sodnik. Pomočnika sodnika imata za razliko od glavnega sodnika tudi drugačne pristojnosti.

Dolžnosti pomočnikov sodnika
Za tekmo se odredita dva pomočnika sodnika. Njune dolžnosti so podrejene odločitvam sodnika, nakazati morata:

 • ko cela žoga zapusti igrišče,
 • katera stran izvaja udarec s kota, od vrat ali vmetavanje,
 • ko je lahko igralec kaznovan zaradi nahajanja v prepovedanem položaju (ofsajdu),
 • ko je zahtevana zamenjava,
 • ko se nešportno obnašanje ali drug dogodek dogodi izven vidnega polja sodnika,
 • kadarkoli je storjena kršitev, ko sta pomočnika bližje akciji kot sodnik (to v posebnih okoliščinah vključuje tudi kršitve, storjene znotraj kazenskega prostora),
 • če se ob izvedbi kazenski udarcev vratar premakne naprej, preden je bila žoga udarjena in ni bil dosežen zadetek ter če je žoga prešla prečno črto.

Pomočnika sodnika pomagata sodniku nadzorovati tekmo v skladu s pravili igre, zlasti da pri prostih udarcih, ki se izvajajo v njegovi bližini, ko je potrebno, stopita na igrišče in zagotovita upoštevanje razdalje 9,15 m.

V vseh primerih pomočnika sodnika z zastavico signalizirata glavnemu sodniku.

Posredovanje pomočnika sodnika pri dogodkih v kazenskem prostoru in ob kazenskem udarcu
Pomočnika sodnika morata nuditi pomoč sodniku, kadar sta v boljšem položaju za oceno dogodka in še posebej dogodkov znotraj kazenskega prostora. Prav tako bo pri izvedbi kazenskega udarca pomočnik sodnika nakazal sodniku, ali se je vratar ob izvedbi kazenskega udarca premaknil naprej in žoga ne konča v vratih. Pomočnik sodnika je odgovoren za presojo, če je pri tem žoga prešla prečno črto v vratih.

O vrsti znakov se sodniki dogovorijo pred začetkom tekme.

Vztrajanje pomočnika s signalizacijo z zastavico
Pomočnik sodnika mora v treh primerih vztrajati s signalizacijo z zastavico, in sicer tako dolgo, dokler ga glavni sodnik ne opazi. Ti primeri so:

 • če je prišlo do dogodka za izključitev igralca ali prekinitev tekme (resni prekrški ali nasilno obnašanje),
 • če je žoga prešla meje igrišča in se vrnila nanj in
 • pri nepravilni izvedbi udarca od vrat ali kota.

Če sodnik dalj časa ne opazi vztrajne signalizacije svojega pomočnika, je tudi sodnikov pomočnik na nasprotni strani igrišča dolžan opozoriti sodnika na signalizacijo njemu nasprotnega pomočnika.

Ravnanje pomočnika sodnika, ko opazi resen prekršek ali zazna nasilno obnašanje
Kadar pomočnik sodnika opazi resen prekršek ali zazna nasilno obnašanje, takoj opozori glavnega sodnika s signalizacijo z zastavico.

Ravnanje pomočnika sodnika ob prekrških v njegovi bližini
Če se prekršek zgodi v bližini pomočnika sodnika, bo pomočnik sodnika signaliziral tak prekršek in tudi nakazal smer izvajanja, če je takšen dogovor z glavnim sodnikom in v skladu s kriterijem sojenja. Tako ravna v primeru, ko glavni sodnik ni videl prekrška.

Ravnanje pomočnika sodnika ob prekrških, ki niso v njegovi bližini
Pomočnik sodnika glavnemu sodniku takoj signalizira prekrške, ki se niso zgodili v njegovi bližini, če je mnenja, da glavni sodnik zaradi svojega položaja na igrišču ni mogel opaziti prekrška in je mišljenja, da bi sodnik, v kolikor bi prekršek opazil, le-tega tudi sankcioniral. Enako bo pomočnik sodnika ravnal ob vseh drugih očitnih in nedvoumnih prekrških, če je takšno sodelovanje sodniške trojke predhodno dogovorjeno.

Postopek pomočnika sodnika pri doseganju zadetka
Pomočnik sodnika mora biti posebej pozoren na dogodke v kazenskem prostoru, še posebej ob dosojanju zadetka. V kolikor je zadetek pravilno dosežen, se pomočnik s hitrimi koraki napoti proti sredini igrišča, če pa je bil pred tem storjen prekršek, bo obstal na mestu in z dogovorjenim znakom ali zastavico poklical sodnika.

Situacije, ko mora pomočnik sodnika signalizira prepovedan položaj (ofsajd)
Pomočnik sodnika naj signalizira prepovedan položaj le v primeru, ko je prepričan, da je igralec v prepovedanem položaju tudi vključen v aktivno igro.

Situacije, ko pomočniku sodnika ni potrebno posredovati oz. signalizirati prepovedanega položaja (ofsajda)
Pomočniku sodnika ni potrebno signalizirati prepovedanega položaja, ko ne zajema vseh elementov za prepovedan položaj oz. kadar igralec ni vključen v aktivno igro in se ne nahaja v coni aktivnosti.

Posredovanje pomočnika sodnika, če je prekršek v ali izven kazenskega prostora
Pomočnik sodnika v tem primeru:

 • z dvigom zastavice signalizira vse prekrške napadajočega moštva v kazenskem prostoru in izven kazenskega prostora ter vse prekrške branečega moštva izven kazenskega prostora,
 • z dvigom zastavice signalizira očitno namerno igranj z roko igralca branečega moštva v svojem kazenskem prostoru,
 • z dvigom zastavice signalizira tudi vse prekrške branečega moštva v kazenskem prostoru, katerih posledica je izključitev,
 • za ostale prekrške branečega moštva v kazenskem prostoru pa so primernejši diskretni znaki (dogovor sodnikov o diskretnih znakih pred tekmo).

V vseh primerih je pomembno, da pomočnik sodnika signalizira prekrške ob upoštevanju sodnikovega kriterija. V določenih trenutkih ni pomembno, na kakšen način pomočnik obvestil sodnika o prekršku, pomembno je le, da sodnik s prekrškom seznanjen in da ni bilo nobeno od moštev oškodovano zaradi tega, ker sodnik prekrška ni mogel opaziti.

Ravnanje pomočnika sodnika, če glavni sodnik ne opazi signalizacije
Kadar glavni sodnik nekaj časa ne opazi signalizacije (navodil: tudi v naslednji fazi igre), odloči drugače oziroma upošteva prednost, mora pomočnik sodnika takoj spustiti zastavico in zavzeti ustrezen položaj ob vzdolžni črti. O morebitnih kršitvah ga obvesti po potrebi ob prekinitvi oziroma pred nadaljevanjem igre. Pri vsem tem pa je posebej pomembno sodelovanje sodniške trojke oz. četvorke. V nasprotnem primeru mečejo neskladja, nesporazumi, različne odločitve in tudi spreminjanje odločitev… zelo slabo luč na sojenje oziroma vodenje tekme v celoti.

Ravnanje, kadar niso prisotni vsi sodniki
Kadar niso prisotni vsi sodniki, je potrebo situacijo zapisniško opisati in nato poiskati sodnika med prisotnimi ter vnesti v zapisnik.

Ravnanje, če ni pomočnikov sodnika
Kadar ni pomočnikov sodnika, si glavni sodnik poišče sodnike med prisotnimi. Če ni kvalificiranih sodnikov, zahteva od klubov, da mu dajo vsak po eno osebo, ki mu bo pomagala kot pomočnik.

Pomen izraza ‘sodelovanje sodniške torjke oz. četvorke’
Pomembno je, da se sodnik pred tekmo dogovori s svojimi pomočniki o osnovnih načelih, ki lahko pripomorejo k skladnosti delovanja ali vsaj zmanjšajo možnost razhajanj.

Bistvo sodelovanja sodniške trojke oz. četvorke
Sodelovanje sodniške trojke oz. četvorke je eden najpomembnejših pogojev za skladno vodenje tekme. V kolikor med sodniško trojko oz. četvorko ne pride do dogovora in medsebojnega zaupanja, bo med tekmo pripeljalo do neskladja, nesporazumov…, posledica pa bo slabo vodenje tekme, ki pa hkrati daj slabo podobo sodnikov.

Napiši komentar

Ta stran uporablja Gravatar: Če želiš lastno sliko, se z istim elektronskim naslovom prijavi na http://www.gravatar.com in bo slika prikazana tukaj.