Pravilo 7 – trajanje igreNatisni ta prispevek

slikaTrajanje same tekme je odvisno od več dejavnikov. Prvi dejavnik je selekcija ki tekmo odigra - za mlajše selekcije manj časa, za starejše selekcije več časa. Podrobneje o samem trajanju tekme, odmoru, merjenju in nadoknadenju časa, podaljšanju igre, skrajšanju trajanja tekme ter beleženju časovnih opredelitev tekme, pa si lahko v naslednjem prispevku.

Trajanje igre in izjeme
Normalno trajanje igre je 90 minut in je razdeljeno v dva enaka polčasa po 45 minut, z obveznim odmorom med njima. V Sloveniji je NZS določila, da odmor traja 10 minut. To je čas, ki ga igralci prebijejo v slačilnici. Čas trajanje tekme pa ima tudi izjeme: na prijateljskih tekmah je pa lahko dogovorjen čas, o čemer pa mora biti sodnik obveščen. Ravno tako so igralni časi prvenstvenih tekem žensk, veteranov in mladine pod 16 let krajši, in sicer tako kot predvideva tekmovalni pravilnik. Tekmovanja, kjer moramo dobiti zmagovalca, imajo običajno podaljške dvakrat 15 minut oz. se igra do zlatega gola. Če ni odločitve, se izvajajo udarci s kazenske točke, da se dobi končni zmagovalec. Prav tako mora sodnik podaljšati tekmo, če je bil v zadnji minuti dosojen kazenski udarec ob koncu prvega ali drugega polčasa za toliko časa, da bo kazenski udarec pravilno izveden in dosežen učinek.

Odmor
Odločba NZS je, da odmor med polčasoma traja 10 minut. To je čas, ki ga igralci prebijejo v slačilnici. Čas odmora se lahko spremeni le z dovoljenjem sodnika – npr.: v ekstremnih vremenskih razmerah (se podaljša ali skrajša odmor). V kolikor pa en igralec zahteva normalen odmor, mu sodnik te pravice ne sme odreči. Pri tekmah, kjer moramo dobiti zmagovalca in se igrajo podaljški 2 x 15 minut, je petminutni odmor po zaključku rednega igralnega časa (drugega polčasa) oziroma pred pričetkom podaljška. Ta odmor morata koristiti obe moštvi na igrišču oz. ob igrišču. Med podaljškoma ni odmora, menjajo se le strani igrišča.

Merjenje časa, nadoknaditi čas
Igralni čas pričnemo meriti po pravilni izvedenem začetnem udarcu na začetku tekme in enako na začetku drugega polčasa. Na tekmi prihaja do izgub igralnega časa, katerega je sodnik dolžan nadoknaditi. Predvsem mora nadoknaditi ves igralni časi, ki je bil izgubljen zaradi poškodb igralcev, disciplinskega ukrepanja, zamenjav igralcev, zavlačevanja, incidentov… Sodnik mora nadoknaditi ves igralni čas, ki je bil izgubljen v trajanju pol minute ali več. Seštevek tovrstnih prekinitev – izgubo časa – sodnik sešteje in ga doda na koncu ustreznega polčasa. Sodnik mora nadoknaditi igralni čas vedno v tistem polčasu, v katerem je do izgube prišlo. Nadoknadeni čas je prepuščen presoji sodnika, ki je edini pooblaščeni merilec časa.

Podaljšanje igre
Sodnik mora igro podaljšati, da bi omogočil pravilno izvedbo dosojenega kazenskega udarca tik pred koncem prvega ali drugega polčasa, vendar le toliko časa, da se kazenski udarec pravilno izvede in je znan učinek – zadetek oz. ni zadetka (vratar brani, vratnica, udarec mimo vrat…) Če pride do kombinacij, da žoga zadene vratnico, stativo, vratarja in se odbije v vrata, mora sodnik zadetek priznati. Sodnik takoj po znanem učinku kazenskega udarca zaključi polčas oz. tekmo.

Postopki pri skrajšanju igralnega časa
Če sodnik pomotoma skrajša čas trajanja prvega ali drugega polčasa in bo to ugotovil, koso igralci še na igrišču, jih pozove, da odigrajo še potrebni igralni čas (če je sodnik igro prekinil, jo nadaljuje s sodniškim metom z mesta žoge ob prekinitvi). V kolikor so igralci po prezgodnjem zaključku polčasa že v slačilnici, bo sodnik pred pričetkom drugega polčasa odredil odigrati preostali del časa iz prvega polčasa (igralci nadaljujejo igro na istih polovicah igrišča kot v prvem polčasu) s sodniškim metom z mesta žoge ob prekinitvi igre. Nato moštvi zamenjata strani igrišča in prične se drugi polčas. Če sodnik prezgodaj konča drugo polčas tekme (ko so igralci že v slačilnici in jih ne more več pozvati na igrišče, da odigrajo preostali del časa), o tem obvesti pristojni tekmovalni organ.

Pomotoma podaljšanje
Če sodnik pomotoma podaljša trajanje posameznega polčasa, mora svojo napako in morebitne posledice (v tem času dosežen zadetek, disciplinske sankcije…) opisati v poročilu pristojnemu tekmovalnemu organu. Če je pomotoma podaljšal prvi polčas, ne sme zato skrajšati drugega polčasa. Tudi o tem mora obvestiti tekmovalni organ.

Dolžnosti pomočnika pri merjenju časa
Da bi se izognili napakam (podaljšanje, skrajšanje, trajanje igralnega časa) pri merjenju časa, mora tudi pomočnik sodnika (če je četrti sodnik na tekmi, mora on ravno tako) meriti igralni čas in morebitne daljše prekinitve. Če pomočnik oz. četrti sodnik ugotovi časovno nepravilnost, opozori glavnega sodnika.

Beleženje časovne opredelitve dogodkov v igri nadoknadenega časa

  • če je zadetek dosežen v nadoknadenem času – npr. v 46. minuti in 30 sekund pred koncem prvega polčasa, se evidentira kot zadetek, dosežen v 46 + min;
  • če je zadetek dosežen v prvi minuti drugega polčasa, se evidentira v zapisnik 46 min;
  • če je zadetek dosežen v 92. minuti in 45 sekund, tj. v nadoknadenem času po koncu drugega polčasa in to na tekmi, kjer se ne igrajo uradno podaljški, se evidentira čas zadetka v 93. min;

Evidentiranje zadetkov, kadar se na tekmi igrajo podaljški, ki odločajo o zmagovalcu

  • če je zadetek dosežen v časovni nadoknadi prvega polčasa, npr. v 47. minuti, bo sodnik evidentiral v poročilu 47 + min;
  • v nadoknadi drugega polčasa bo sodnik evidentiral zadetek v 93 + min, če je bil dosežen v 3. minuti nadoknadenega časa;
  • zadetek, dosežen v 3. minuti podaljška, se evidentira kot 93 min.

Enako se časovno obravnavajo in evidentirajo vsi drugi dogodki (opomin, izključitev, incident…) na nogometni tekmi.

Napiši komentar

Ta stran uporablja Gravatar: Če želiš lastno sliko, se z istim elektronskim naslovom prijavi na http://www.gravatar.com in bo slika prikazana tukaj.