Moderna teorija sistema 4-4-2Natisni ta prispevek

slikaRezultati ankete “Kateri sistem igre moštva vam je ljubši?” so pokazali, da je kar 46-tim % anketirancev najljubši sistem igre 4-4-2, na drugem mestu pa je s 23-timi % sistem 3-5-2, ki ga v Sloveniji igra večina klubov. Glede na to, da so rezultati anktete pokazali da je sistem igre 4-4-2 najbolj priljubljen, si lahko v nadaljevanju preberete prispevek o tem modernem sistemu igranja nogometa, njegovih prednostih, nalogah igralcev…

V času ko je na nogometnih igriščih dominiral sistem igranja 3-5-2, je bil edini pravi konkurenčni sistem igranja 4-4-2. Takratni trener AC Milana Arigo Sacchi je vnesel novejšo verzijo sistema 4-4-2 ob koncu 80 let. Zgoden razvoj sistema 3-5-2 v 4-4-2 se je pričel po Evropskem prvenstvu leta 92, ko je večina ekip v italijanski Serie A kakor tudi izbrana vrsta Italije, pričeli igrati moderni sistem 4-4-2.

Po svetovnem prvenstvu leta 94, je moderni sistem 4-4-2 postal vodeča formacija v svetovnem merilu. Obstajajo različne verzije tega sistema ki se prilagajajo današnjim zahtevam igre, ekipni strategiji in igralcem.

Različni deli igrišča
Preden razčlenimo teorijske vidike sistema 4-4-2 si poglejmo razdelitev igrišča na njegove dele. Kot je razvidno iz slike 1, se nogometno igrišče deli na 3 dele prečno (del A) in 3 dele vzdolžno (del B). 

1a1b

 

 

 

 
del A:                                        del B:
prečna delitev igrišča        vzdolžna delitev igrišča

Slika 1

V delu A – defenzivna/obrambna tretjina je najpomembnejša obramba. Vsi postopki ožje obrambe se odvijajo v tem področju. Srednja tretjina je področje priprave napada in del kjer vezni igralci pokrivajo prostor pri opravljanju obrambnih nalog. Napadalna tretjina je del igrišča, kjer moštva izvajajo postopke napada.
V delu B se nahajajo dve vrsti tretjin in sicer bočne in centralne. Centralni del je najvažnejši del ki ga morajo obrambni igralci pokriti v času branjenja. Bočni tretjini koristijo napadalci za izvlečenje obrambnih igralcev iz sredine. Prav tako se bočni tretjini koristijo za podajo žoge v kazenski prostor (centriranje), kjer obrambnim igralcem niso dovoljene napake.

Po mešanju delov A in B dobivamo razdelitev igrišča na 9 polj – kot je to prikazano na sliki 2.

slika

s kombinacijo delov A in B dobimo delitev igrišča na 9 polj

Slika 2

Teorijska osnove 4-4-2 proti 3-5-2
Teorijske osnove 4-4-2 se vidijo v razdelitvi igrišča na 9 polj. Obstajata dva vidika ki kažeta na pomanjkljivosti sistema 3-5-2.
Prvi vidik je pokritost polj. Več polj ki jih posamezni sistem pokriva, boljši je. Drugi vidik je pokritost polj v času obrambe in podpore v napadu. Ta dva vidiki dajeta prednost modernemu sistemu igre 4-4-2.
Kot se vidi na sliki 3, tipični sistem igre 4-4-2 pokriva več polj kot pa sistem igre 3-5-2. Prav tako imajo v sistemu igre 4-4-2  bočni zvezni igralci boljšo podporo svoje obrambne vrste, medtem ko bočni igralci v sistemu igre 3-5-2 v vseh treh bočnih poljih nimajo nikakršne podpore. 

slika
sistem 3-5-2 pokriva 5 polj

slika
sistem 4-4-2 pokriva 7 polj    

Slika 3

Prednosti in pokritost so lepo razvidne v spodnji tabeli:

sistem igre pokritost polj skupno št. igralcev na bočnih 1/3 skupno št. igralcev na vzdolžni centralni 1/3 skupno št. igralcev v obrambni 1/3 skupno št. igralcev na prečni centralni 1/3 skupno št. igralcev v napadalni 1/3
3-5-2 5 2 8 3 5 2
4-4-2 7 4 6 4 4 2

Analiza po vrstah
V delu prispevka analiza po vrstah so opisane osnovne ideje sistema igre 4-4-2 ter naloge igralcev v obrambi in napadu. Seveda je potrebno razumeti da so naloge posameznih igralcev različne in odvisne trenerja, sistema igra nasprotnika ter različice formacije sistema igre 4-4-2 ki jo igralec igra. Naj še opozorimo, da v tipični formaciji sistema igre 4-4-2, kot je razvidna iz slike 3, razlikujemo 3 vrste razporeditve igralcev in sicer obrambno, zvezno in napadalno vrsto. Vsaka vrsta ima obrambne in napadalne naloge.

Obrambni igralci
Razlikujemo dve vrsti obrambnih igralcev in sicer bočne in centralne branilce.

Bočni branilci
Napadalne naloge: Kot je razvidno iz slike 4 gredo bočni obrambni igralci v napadalno tretjino nasprotnika.

Obrambne naloge: Igralci se vračajo na svoje osnovno mesto zaradi koncentracije igralcev v obrambnih vrstah. 

slika

modra puščica označuje smer napadalnega gibanja, črna pa obrambnega gibanja bočnih branilcev

Slika 4

Centralni branilci
Napadalne naloge: Centralni branilci so prvi napadalni del ekipe. Bistvene napadalne naloge centralnih branilcev so kreiranja napada skupaj z zvezno vrsto. Zaradi pomanjkanja prostora v sredini se obrambni igralci smatrajo kot glavna pomoč zveznim igralcem v napadu. Centralni branilci imajo pomembnejšo  vlogo v napadu kot kreatorji igre, za razliko od bočnih branilcev, ki napadu samo sodelujejo. Centralni branilci določajo tudi smer napada. 

slika

centralni branilci v napadu koristijo širino igrišča, črna puščica označuje smer gibanja

Slika 5

Obrambne naloge: Njihove obrambne igre so odvisne od samega sistema igre. Njihovo gibanje je prikazano na sliki 6 in je odvisno od sistema igre z ali brez korekcije. 

slika

sistem brez korekcije: cilje je igrati zgoščeno eden blizu drugega (črni puščici)

slika

sistem z korekcijo: eden izmed branilcev skuša zaustaviti napadalca (modra puščica), drugi opravlja korekcijo (črna puščica)

Slika 6

Zvezni igralci
Kot pri obrambnih igralcih tudi v zvezni vrsti dve zveznih igralcev in sicer bočni in centralni vezisti.

Centralni vezisti
Napadalne naloge: Po navadi je eden od centralnih vezistov kreator igre medtem ko mu drugi pri tem pomaga. Kot je razvidno iz slike 7 se ta dva igralca dopolnjujeta. 

slika

črtkane puščice prikazujejo smer gibanja žoge iz obrambne tretjine oziroma od centralnih vezistov, od njiju pa v prazen prostor napadalne tretjine

Slika 7

Slika 7 prikazuje centralnega branilca kako določa smer napada s podajo žoge bočnim branilcem ali centralnima vezistoma. Le ta imata različne naloge. Eden je zadolžen za podajo dolgih žog na stran (40-50m podaje) oziroma naprej, medtem ko drugi centralni vezist  podaja žogo med nasprotnikovimi igralci (ponavadi 20-30m podaje).

Obrambne naloge: Kot je razvidno iz slike 8 eden izmed centralnih vezistov ovira nasprotnika ki ima v posesti žogo z namenom pridobivanja na času da lahko njegova obrambna vrsta zavzame svoje položaje. Med tem časom drugi pokriva kritično področje med centralnima branilcema kot je to razvidno iz slike 8. 

slika

sprednji centralni vezist ovira nasprotnika da imajo njegovi branilci več časa, defenzivni centralni vezist pa pokriva kritično področje (modri trikotnik) med centralnima branilcema

Slika 8 

Bočni vezisti
Naloge bočnih vezistov je nudenje asistence oziroma pomoči centralnim vezistom in bočnim branilcem.

Napadalne naloge: Kot je razvidno iz slike 9 skušajo bočni vezisti preiti v srednjo tretjino z namenom ustvarjanja prostora bočnim branilcem za sodelovanje v napadu. Prav tako bočni vezisti pomagajo  centralni vezistom ali pa gredo v napadalno tretjino igrišča kot pomožni napadalci. 

slika

bočni vezisti se pomaknejo z njihovih klasičnih položajev v sredino igrišča in pomagajo v napadu (črna črtkana črta), bočnim branilcem ki preidejo v napadalno tretjino (modra črta) v napadu pomagajo centralni vezisti

Slika 9

V nekaterih ekipah so bočni vezisti odgovorni za podaje s strani (centeršuti) v sredino oziroma kazenski prostor. Po drugih ekipah se vključijo v napad kot napadalci ko gre eden izmed napadalcev v sam zaključek akcije (ta situacija bo podrobneje opisana pod napadalnimi nalogami napadalcev).

Obrambne naloge: Osnovna naloga bočnih vezistov je pokrivanje bočne tretjine igrišča, pomoč bočnim branilcem in pokrivanje prostora med bočnimi in centralnimi branilci (kot je to prikazano na sliki 10). Prav tako bočni vezisti pomagajo centralnim vezistom v obrambni igri. Igra v sredini je v današnjem nogometu najvažnejši element igre. 

10

centralni vezisti se pomaknejo iz napadalnih položajev (črtkana puščica) na obrambne položaje da pokrijejo prostor med centralnim in bočnim branilcem (modri trikotnik), branilci pomagajo centralnim vezistom v dvobojih

Slika 10

Napadalci
Najpogostejša oblika formacije je, da delujejo kot centralni napadalci.

Napadalne naloge: naloge napadalcev so odvisne od ideologije trenerja. Ponavadi napadalci koristijo prostor med obrambnimi igralci nasprotnika. V nekaterih ekipah so zadolženi za zaključek napada v kazenskem prostoru. V tem primeru se bočni vezisti priključijo napadu kot napadalci in gredo v zaključek akcije (kot je to prikazano na zadnjem delu Slike 11). 

slika

standardni položaj dveh napadalcev in štirih obrambnih igralcev, modre puščice prikazujejo smer podaje žog centralnega vezista, črne črtkane črte pa smer gibanja napadalcev

slika

nekateri trenerji zahtevajo striktno pokrivanje napadalcev, v tem primeru centralni vezist poda žogo pod drugačnim kotom, modre puščice prikazujejo smer podaje žog centralnega vezista, črne črtkane črte pa smer gibanja napadalcev

slika

levi napadalec se iz standardnega položaja pomakne na levo stran kazenskega prostora (črna črtkana puščica), drugi napadalec gre proti prvi vratnici (modra črtkana puščica), desni bočni vezist gre prosti drugi vratnici (oranžna črtkana puščica), levi bočni vezist nudi pomoč napadu (zelena črtkana puščica), levi obrambni igralec preide v napadalno tretjino (siva črtkana puščica)

Slika 11 

Obrambne naloge: Napadalci so prva obrambna vrsta moštva ko je žoga izgubljena. Njihova naloga je, da ovirajo nasprotnika pri kreaciji napada, da bi lahko svojim soigralcem zagotovili dovolj časa za vzpostavitev obrambne postavitve. Dva izmed začetnikov aktivnega igranja napadalcev v fazi branjenja ekipe sta bila Marco Van Basten in Jurgen Klinsman.

Razlika med modernim in starim sistemom 4-4-2
Sistem igre 4-4-2 se je spremenil v času dominacije sistema 3-5-2. Teorija je pokazala veliko prednosti sistema 4-4-2 pred sistemom 3-5-2. Glavna standardna formacija sistema 4-4-2 je temeljila na križanju na bočnih straneh, medtem ko sta napadalca čakala na zaključek akcije v sredini. V starem sistemu 4-4-2 so bili bočni obrambni igralci zadolženi za podaje s strani (centeršute) po opravljenem križanju. V modernem sistemu igre 4-4-2 pa so za podaje s strani zadolženi  napadalci ali bočni vezni igralci (kot je to prikazano na sliki 12). 

slika

star sistem 4-4-2: bočni obrambni igralci po podaji žoge vezistom preidejo v napadalno tretjino, bočni vezisti se pomaknejo v sredino, da bi ustvarili prostor centralnim vezistom katerim odigrajo žoge v napadalno tretjino, modre puščice kažejo smer žoge, črne črtkane črte smer gibanja bočnega branilca, zelene pa smer gibanja bočnega vezista

slika

moderen sistem 4-4-2: bočni obrambni igralci preidejo v napadalno tretjino, bočni vezisti se nahajajo v sredini in pomagajo centralnim vezistom, napadalci gredo v bočna podalja napadalne tretjine in dajejo predložke v kazenski prostor, puščice prikazujejo smer gibanja igralcev

Slika 12    

Navedeno v prispevku je zgolj teoretična osnova modernega sistema 4-4-2. Možne so tudi druge oblike igranja tega sistema ki so odvisne od zamisli in idej posameznih trenerjev.  

vir:http://www.humanafazeli.com/

Napiši komentar

Ta stran uporablja Gravatar: Če želiš lastno sliko, se z istim elektronskim naslovom prijavi na http://www.gravatar.com in bo slika prikazana tukaj.