Pravilo 9 – žoga v igri in izven igreNatisni ta prispevek

zoga_v_igriPravilo 9 nam pojasnjuje kdaj je žoga dejansko v igri in kdaj ne, ter kakšni so postopki nadaljevanja po prekinitvi igre. Dostikrat se igralci med tekmo ustavijo misleč da bi se tekma zaradi različnih vzrokov morala zaustaviti. Najbolj jasno navodilo igralcem pred oziroma med tekmo je »igraj do žvižga.

Pomembnost pravila 9
Ali je bila žoga v igri ali ne ob kršitvi pravil nogometne igre vpliva na odločitev sodnik ali bo dosodil tehnično (direktni oz. indirektni udarec) ali disciplinsko kazen (opomin ali izključitev). Če se je žoga ob kršitvi pravil nogometne igre nahajala v igrišču, mora sodnik ukrepati s tehnično kaznijo, lahko pa tudi kršitelja z disciplinsko kaznijo. V primeru da ob kršitvi pravil nogometne igre žoga ni bila v igri, lahko sodnik kršitelja kaznuje zgolj z disciplinsko kaznijo. Igra se nato nadaljuje ustrezno vzroku prekinitve.

Od kdaj do kdaj je žoga v igri in dvom ali je žoga še v igri ali ne
Žoga je v igri od pravilno izvedenega začetnega udarca ter ves čas, dokler sodnik ne prekine igre oziroma dokler žoga ne zapusti meje igrišča s celim svojim obsegom.
Žoga je v igri vse do tedaj dokler sodnik igre ne prekine z žvižgom. Najbolj jasno navodilo igralcem pred oziroma med tekmo je »igraj do žvižga«. Zato mora sodnik, če med igro pusti prednost, jasno nakazati (z rokami ali glasom), da se igra nadaljuje ter da gre za prednost.

Prekinitev igre s strani sodnika
Sodnik lahko prekine igro z žvižgom , lahko pa tudi z glasom (npr. Stoj! – kar je smiselno kadar se piščalka ne da uporabiti).

Postopek ob žvižgu gledalca
V primeru da med tekmo zažvižga s piščalko gledalec in so se igralci zaradi tega ustavili, jih sodnik z glasom pozove naj igrajo naprej. Če pa bi slučajno kakšen igralec z roko prijel žogo, misleč da je sodnik igro prekinil, bo sodnik igro prekinil in dosodil direktni prosti udarec za nasprotno moštvo brez disciplinskega ukrepanja.

Igra po prekinitvi oziroma nadaljevanje igre
Žoga je ponovno v igri ko se izvede prosti udarec in se žoga premakne.
Izjema so prosti udarci za obrambno stran iz lastnega kazenskega prostora, v tem primeru je žoga v igri takrat, ko se premakne in zapusti kazenski prostor v igrišče.
Pri vmetavanju žoge iz auta je žoga v igri, ko zapusti roke izvajalca in se dotakne vzdolžne črte na zemlji ali v zraku.
Pri sodniškem metu je žoga v igri ko se dodatke tal.

Nepravilna izvedba (upoštevanje oziroma neupoštevanje prednosti)
Vsa nadaljevanja igre morajo biti izvedena na pravilen način. Če bi bila sama izvedba nepravilna, nepravilna smer žoge (začetni udarec, kazenski udarec), nepravilno vmetavanje, ali če bi se kateri od igralcev dotaknil žoge pri izvedbi sodniškega meta preden je bila žoga v igri (se je dotaknila tal), potem upoštevanje prednosti ni možno.
V primerih predčasnega vstopa igralcev v določen prostor (predčasen vstop obrambnega igralca v kazenski prostor ob izvedbi kazenskega udarca) ali predčasno približevanje žogi na manjšo oddaljenost od dovoljene (hitra izvedba) in ob doseženem zadetku sodnik lahko upošteva prednost.

Napiši komentar

Ta stran uporablja Gravatar: Če želiš lastno sliko, se z istim elektronskim naslovom prijavi na http://www.gravatar.com in bo slika prikazana tukaj.