Pravilo 10 – doseganje zadetkaNatisni ta prispevek

Nogometna igra se igra za namenom doseganja zadetka več od nasprotnika. Seveda pa morajo zadetki biti čisti, brez nekih zunanjih vplivov in v skladu s pravili nogometne igre. Da bo zadetek priznan, pa morajo biti izpolnjeni tudi določeni pogoji, kateri, pa si preberite v naslednjem prispevku.

Veljavnost zadetka
Zadetek je dosežen in veljaven, ko žoga s celim svojim premerom oziroma v celoti preide prečno črto med vratnicama in pod prečko (po zraku ali po tleh) pod pogojem, da je igralec nasprotnega moštva ni vrgel, vnesel ali namenoma sunil z roko z izjemo vratarja, ki se nahaja v svojem kazenskem prostoru. Prav tako se zahteva, da mora biti zadetek dosežen s pravilno žogo v pravilen okvir vrat. Običajno se zadetek doseže z nogo, glavo ali drugim delom telesa. Prepovedano pa je namerno dosežen zadetek z roko ali dlanjo. Vratar pa lahko iz svojega kazenskega prostora vrže žogo v nasprotnikova vrata in bo zadetek priznan.

Zadetek sodnika
Če žoga med igro zadane sodnika in se od njega odbije v vrata, potem je tak zadetek veljaven. Sodnik je namreč nevtralni dejavnik. Zato mora paziti kako se na igrišču postavlja da ne pride v takšen položaj da bi lahko vplival na igro oziroma prispeval k doseganju zadetka.

Doseganje zadetka iz nadaljevanja igre
Po prekinitvi igre se le ta nadaljuje na različne načine ki pa imajo določen vpliv na doseganje zadetka. Zadetek se tako lahko doseže neposredno iz direktnih prostih udarcev, iz začetnega udarca, udarca od vrat in iz kota. Neposredno pa se zadetek ne more doseči iz indirektnih udarcev, vmetavanja žoge iz auta in iz prostega udarca udarjenega v lastna vrata. Po domače: žoge se mora pred zadetkom in po izvajanju dotakniti kateri izmed igralcev.

Vpliv zunanjega dejavnika
Vpliv na igro zunanjega dejavnika (npr. Rezervnega igralca, uradne osebe, gledalca, fotografa, pobiralca žog ipd) neposredno pred doseganjem zadetka je podan z dotikom žoge ali bistvenim vplivom na katerega od branečega se moštva (pri tem gre za oviranje branilca po posredovanju). Pri takem primeru sodnik igro prekine, odstrani zunanji dejavnik in nadaljuje s sodniškim metom z mesta žoge ob prekinitvi (izjema glede mesta izvedbe je edino vratarjev prostor). Sodnik pa zadetka ne sme priznati, v kolikor se na poti v vrata žoga dotaknila zunanjega dejavnika, oziroma je le ta oviral obrambnega igralca pri posredovanju, pa čeprav se zunanji dejavnik ni dotaknil žoge.

Kršitve igralca pred zadetkom
Če igralec napadajočega moštva neposredno pred doseganjem zadetka kakorkoli krši pravila nogometne igre, sodnik takega zadetka ne sme priznati. Kršitve so lahko prekrški, ofsajd, namerna igra z roko oz. namerno doseganje zadetka z roko v poizkusu prevare sodnika. Sodnik mora tega igralca poleg tehnične kazni kaznovati še z opominom (razen pri ofsajdu). V kolikor pa bi braneči igralec pred doseganjem zadetka igral z roko, z namenom da bi ubranil zadetek, žoga pa kljub temu gre v vrata, bo sodnik zadetek priznal in igralca opomnil. Če pa zadetek prepreči z igranjem z roko v kazenskem prostoru, sodnik igralca izključi in dosodi kazenski udarec.

Pogoji za priznanje zadetka
Da je zadetek priznan morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

  • žoga mora biti pravilna in v skladu s pravili nogometne igre (s celotnim obsegom mora preiti celotno prečno črto v vratih),
  • okvir vrat mora biti pravilen in v skladu s pravili nogometne igre,
  • neposredno pred doseganjem zadetka ne smejo biti kršena pravila nogometne igre.

Če ti pogoji niso izpolnjeni (npr. zadetek je dosežen s spuščeno žogo ali so vrata s polomljeno prečko itn) mora sodnik prekiniti igro in jo po odpravi pomanjkljivosti, če je možno, nadaljevati s sodniškim metom z mesta žoge ob prekinitvi oz. na daljši črti vratarjevega prostora, v kolikor se je žoga nahajala v vratarjevem prostoru. Če okvare ni moč odpraviti (npr. vrat – polomljeno prečko) sodnik tekmo prekine.

Napiši komentar

Ta stran uporablja Gravatar: Če želiš lastno sliko, se z istim elektronskim naslovom prijavi na http://www.gravatar.com in bo slika prikazana tukaj.