Delovanje kluba

Predstavljamo vam dokumentacijo, katera je potrebna oziroma priporočljiva za zakonito in učinkovito delovanje društva. Vso dokumentacijo lahko posamezni klubi povzamejo in si jo priredijo za svoje potrebe.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o društvih

sreda 20 julij, 2011 ob 10:18.

Državni zbor je dne 17. maja 2011 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o društvih (ZDru-1B), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 39/11, ter je pričel veljati dne 9. 6. 2011. V nadaljevanju vam podrobneje predstavljamo bistvene spremembe in dopolnitve zakona, ki se nanašajo na registracijo društva in ki so pomembna za delovanje posameznik društev in klubov. (več …)

Ali ste podpornik (nogometnih) društev?

četrtek 04 november, 2010 ob 08:52.

V letu 2007 je vlada s sprejetjem ustreznih pravnih aktov omogočila vsem državljanom (ali bolj strokovno rečeno dohodninskim zavezancem), da neposredno in brez dodatnih finančnih sredstev podprejo organizacije (med njimi tudi društva), ki delujejo v javnem interesu. (več …)

Vabilo k vpisu v nogometne klube

sreda 23 junij, 2010 ob 11:13.

Pred novo sezono nogometni klubi organizirajo vpise novih članov. Predlagamo, da vabilo vsebuje datum in kraj vpisa, starost vpisnikov ter kontaktno osebo. Prav tako klubom predlagamo da novim članom pred vpisom dajo v podpis pristopno izjavo, katere vzorec lahko najdete tudi na naši spletni strani pod rubriko obrazci. (več …)

Status društva ki deluje v javnem interesu

sobota 28 februar, 2009 ob 18:59.

slikaV skladu s 30. členom Zakona o društvih (ZDru-1, Uradni list RS, št. 61/2006) se lahko klubu podeli status društva ki deluje v javnem interesu med drugimi dejavnostmi tudi na področju športa, če njegovo delovanje presega interese njegovih članov in je splošno koristno. (več …)

Pravilnik o varovanju osebnih podatkov

nedelja 15 februar, 2009 ob 18:45.

slikaS pristopno izjavo si klub pridobi osebne podatke o svojem članu. V dobi razvoja informatike pa so osebni podatki posameznika dostikrat želena informacija. Da se osebni podatki nebi zlorabljali, kar je prepovedano že po samem Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 94/2007 – UPB1), je potrebno s klubskim pravilnikom poskrbeti za ustrezno zaščito. (več …)

Pristopna izjava

četrtek 05 februar, 2009 ob 18:41.

slikaS pristopno izjavo izrazi bodoči član željo po svojem delovanju v klubu. Kdo, kdaj in kako lahko poda pristopno izjavo k klubu je opredeljeno v samem temeljnem aktu kluba. Določbe glede včlanjevanja mladoletnih oseb v klub pa podrobneje določa že sam Zakon o društvih. S kvalitetno pristopno izjavo pa lahko klubi zavarujejo svoje interese in si za svoje potrebe pridobijo podatke o novem članu… (več …)

Organizacija izvršilnega organa kluba

nedelja 25 januar, 2009 ob 18:19.

slikaVsak klub ima svoj upravni odbor ali predsedstvo oziroma izvršni odbor, odvisno od tega kako je le to opredeljeno v samem temeljnem aktu (statutu ali pravilih kluba). V temeljnem aktu kluba so opredeljene tudi pristojnosti tega organa, ki so načeloma operativne narave. Dejstvo je, da je izvršilni organ kluba najpomembnejši organ, ki vodi klub med njegovim delovanjem. (več …)

Temeljni akt kluba (statut)

četrtek 15 januar, 2009 ob 18:12.

slikaVsak klub oziroma društvo se mora registrirati v skladu z Zakonom o društvih (ZDru-1, Uradni list RS, št. 61/2006). Ob sami registraciji društva je potrebno poleg ostale dokumentacije predložiti tudi temeljni akt društva, v katerem so zapisana temeljna pravila delovanja samega društva… (več …)

Registracija (nogometnega) društva

četrtek 01 januar, 2009 ob 18:03.

slikaVsak nogometni klub v Sloveniji (in tudi drugi klubi oziroma društva) morajo biti registrirani v skladu Zakonom društvih (ZDru-1, Uradni list RS, št. 61/2006). Sama registracija kluba daje le temu lastnost pravne osebe. Na podlagi registracije se klub vpiše v registre pravnih oseb pri Agenciji za javnopravni promet in storitve (v nadaljevanju AJPES), si pridobi davčno številko ter odpre transakcijski račun pri želeni banki. (več …)