Pogoji uporabe

Vsi objavljeni prispevki (članki, treningi, vaje, obrazci…), kateri so nastali v okviru delovanja te spletne strani se lahko prosto uporabijo ali predelajo.

Ostali prispevki, katerih avorji so druge osebe in ki niso bili zapisani izrecno za to spletno stran, se lahko uporabljajo zgolj in samo skladno z obstoječo zakonodajo.

Obiskovalci spletne strani naj vse prispevke jemljejo kritično in sami ocenjujejo katere stvari so jim dobre oziroma imajo dovolj strokovne podlage in katere ne.

Izdelovalci te spletne strani v primeru zlorab ali nezgod ne prevzemajo odgovornosti zaradi uporabe objavljenega gradiva.